Tuesday, April 20, 2010

Belajar Tajwid Bersama Abang Terung

Ya, adik-adik! ABang Terung datang lagi dengan... Tajwid! Mari kita belajar tajwid!

Mad Lyn.

Mad Lyn adalah mad paling mudah sekali. Cara membacanya, dengan lembut, sebab lyn maksudnya lembut dalam bahasa Arab.

Mestilah huruf tanda atas atau alif bertemu dengan huruf wau atau ya.

Contoh Mad Lyn, Gai. Daigouji Gai. Dal, alif, ya, ga, wau, jim, ya. Space bar. Ga. Ya. Berapa banyak mad lyn dalam perkataan ini, kalau perkataan ini ditulis dalam bahasa Arab dengan nahu Al-Quran?

Ya. Dai. Dan Gai.

Ikhfak Hakiki

Ikhfak masudnya dengung. Kot. Dengung dengan jelas. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfak.

Kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar, maka jadilah izhar halki. Kot.