Tuesday, April 20, 2010

Alif Lam Kamariah dan Alif Lam Samsiah

Alif lam kamariah adalah apabila alif dan lam ada tanda mati di atasnya.

Alif lam samsiah apabila ada tanda sabdu atasnya. Cara baca? Aku tak tahu. Muahahahahahaha!