Wednesday, April 29, 2009

Percubaan

ALANG BERJAWAB, TEPUK BERBALAS,

KAWAN YANG AKRAB, SENANG DIGALAS;

DARAH SILUMAN, BAKAL DICURAH,

BELAKANG ANDUMAN, DARAH KU PERAH.