Thursday, April 16, 2009

Aku Nak Pergi Mandi

Aku nak pergi mandi.

GYOZA DUMPLINGS!

GYOZA DUMPLINGS!

GYOZA DUMPLINGS!

GYOZA DUMPLINGS!

GYOZA DUMPLINGS!

GYOZA DUMPLINGS!

MINYAK BABI! MINYAK BABI! MINYAK BABI!

YEAH!

DAGING BABI! DAGING BABI! DAGING BABI!

YEAH!

Gyoza dumpling yang sebenar menggunakan minyak dan daging babi. Daging babi terhebat ialah daging babi Ainu yang hidup seperti Lembu Kobe Bryant.

Fingerbang Bang!
Bang bang!

Fingerbang bang!
Bangbangbang!

Aku nak pergi mandi.