Wednesday, January 26, 2011

Semangat Abad ke-21

Akulah Semangat Abad ke-21. Macam Jenny Quantum dalam The Authority.

Aku mendalami keadaan semasa. Aku mewakili keadaan semasa. Akulah personifikasi masa dan era ini.