Monday, July 27, 2009

Tapir Hunter: Doriang Hantaa

Asagohang wa, gohang janai.

Doriang desu!

Kono nihong jin wa doriang ga suki desu.

Heng na koto, nihong jin desu.

Concordu Hoteru no pee aru wa, Chi-chi san desu.

Endo kun desu. Bijin-taipu desu.

Doriang wa tabemaseng deshita.

Shigoto o ikemasu.

Kono turip wa, bengkyo ni narina.

Ore wa, ningen o saitei na.

Demo, kono gurup wa ouw-ke-.

Ore wa, shizuka desu. Syasying ha, kamera de ...shimasu?

Kono, Arabu no hoteru met wa ouw-kee desu.

Nakama janai. Tomodachi desu.

Kinou, hakubutsukang to doubutsueng to restoranto e ikimashita.

Kyo wa, Kajang e, basu de ikimasu.

Ima wa, hashin junbi!

Thureee!

Too!

Won!

JEROOO!

Iiikee!

Hashaaaaa!

Ore wa, namida o naga sena ii - taratta!

Robotto dakara, mashin dakara - taratta.

Bui bui bui!
Biktori!

Combine, won too thuree!

Go Shogun! Hashin jero!