Monday, October 25, 2010

Once Upon a Time in Bukit Kuin

O hei o siu man chung long
Yit huet yit sing hung yat gwong
Daam si tit da
Gwat ji jing gong
Hung kam baak chin jeung
Ngaan gwong maan lei cheung
Sai fen yiu faat ji keung
Jo ho Malai-gwai
Jo goh ho Malai-gwai
Mui tin yiu ji keung
Yit huet naam ji
Bit sing hung yat gwong
Yeung hoi tin wai ngoh jeui neng leung
Heui hoi tin pik dei
Wai ngoh leiseung heui cheung
Hon! bik boh go jong
Yau hon bik hung gwong fut ho hei yeung
Gei si naam yi dong ji keung