Saturday, January 17, 2009

Tales from the Drunk Side: Sukiyaki Western Django

Tamashi no namae wa, Garaktus desu!

Kore wa, doreeming no naka.

Moofeeus-sama wa, dorobo da!

Hitotsume no kotoba wa, yume!

Nemuri no naka kara.

Ore wa, oni desu. Kokoro wa, arimaseng.

Omae wa, jitengsha da! Sore no mangko wa, warui da!

Sorekara,

sorekara,

Sorekara,

Shiiiiiii neeeeeee, onna!