Saturday, September 4, 2010

Speaking

Oghe ghoyak aku mak salleh ari ni, deh.

Natte betu. Maso pulok? Mujo muko takdok sengih nyindir. Tubik hok tu, abih la.

Aku panda speaking.

Bukan panda hok ni:Pandaaaa. Bijok, bijok. Intellijeng.

Aku bijok. Tere speaking. Pasa bapok aku dulu ngaja.

Lamo tok kecek Melayu. Karak doh. Abih doh. Jadi oghe key elle...

Aku malah doh duk sini, sebenanya. Lima taung doh aku malah. Balik kapung, nok buak gapo? Ngisak? Main batu peler?

Oooh, ngatuk doh ni. Kene buak kejo dulu.