Friday, April 1, 2011

Seribu Pedang Pulang ke Asal: Kembali ke Jalan Yang Benar

Ya manusia! Hentikanlah melakukan kerosakan di muka bumi ini, dan kembalilah mengingati hari mati, dan kekuasaan Tuhan.

Sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat, kecuali kepada orang yang bertakwa.